Kriisis.ee - Allahindluste portaal

Täna: 13.12.2019

 

Tähelepanu! Kampaania on lõppenud!

Maksimarket, Konsum

HORTEX KÜLMUTATUD TOOTED*  -25%

HORTEX KÜLMUTATUD TOOTED* -25%

*Pakkumine ei kehti Coopi e-poes ecoop.ee

Kampaania periood: 13.08.2019 - 19.08.2019

Kriisis.ee ei vastuta kommentaaride sisu eest. Autori arvamus võib kriisis.ee arvamusest erineda. Võimaluse korral jälgides kommentaare, kriisis.ee jätab endale õiguse kustutada neid põhjusi seletamata. Kui Teie olete sobimatu kommentaari märganud, palume meile sellest teatada.