Kriisis.ee - Allahindluste portaal

Täna: 13.08.2020

 

Tähelepanu! Kampaania on lõppenud!

Maxima X

Hambapastad Colgate Max White -35%

Hambapastad Colgate Max White -35%

Kampaania periood: 05.12.2019 - 09.12.2019

Kriisis.ee ei vastuta kommentaaride sisu eest. Autori arvamus võib kriisis.ee arvamusest erineda. Võimaluse korral jälgides kommentaare, kriisis.ee jätab endale õiguse kustutada neid põhjusi seletamata. Kui Teie olete sobimatu kommentaari märganud, palume meile sellest teatada.