Kriisis.ee - Allahindluste portaal

Täna: 09.07.2020

 

Tähelepanu! Kampaania on lõppenud!

Maxima X

Always pesukaitsmed ja sidemed  -20%

Always pesukaitsmed ja sidemed -20%

Kampaania periood: 02.07.2020 - 06.07.2020

Kriisis.ee ei vastuta kommentaaride sisu eest. Autori arvamus võib kriisis.ee arvamusest erineda. Võimaluse korral jälgides kommentaare, kriisis.ee jätab endale õiguse kustutada neid põhjusi seletamata. Kui Teie olete sobimatu kommentaari märganud, palume meile sellest teatada.