Kriisis.ee - Allahindluste portaal

Täna: 23.04.2024

 

Selver:
Allahindlus:
Info:

Partnerkaart

Mis on Partnerprogramm?
Partnerprogrammi eelised
Partnerprogrammi tingimused
Partnerkaardi väljastamise tingimused
Partnerkaardi kasutamise tingimused
Muud tingimused
Korduma Kippuvad Küsimused
Muud soodustused

Mis on Partnerprogramm?

Partnerkaardiga saad soodustusi ja teenid raha! Partnerprogramm on mitmekülgne kliendikaart, millega saad allahindlusi ja personaalseid sooduspakkumisi. Lisaks teenid iga ostuga raha, mida saad kasutada juba järgmisel poeskäigul.

Partnerprogrammi kuuluvad kaks püsikliendikaarti: Partnerkaart ja LHV Partner Krediitkaart.

Partnerprogrammi eelised

Partnerkaardiga teenid iga ostuga raha. Iga kulutatud euro tähendab ühte boonuspunkti, mille saad just Sulle sobival ajal mõneks toote ostuks ära kasutada!

LHV Partner Krediitkaardiga makstes kogud ostuboonust 2 punkti iga kulutatud euro eest.

Partnerkaardiga kehtivad Sulle püsikliendi soodustused Kaubamajades, ABC Kinga ja Nero jalatsi- ja aksessuaaripoodides, I.L.U kauplustes. Kõikidelt kaupadelt allahindlus 5%.

Kuni 30% sooduspakkumised Kaubamajas, Selverites, SHU jalatsipoodides ja I.L.U ilupoodides. Info leiad kauplustest ja parimate pakkumistega saad tutvuda Partnerkaardi kodulehel.

Kaubamaja annab Partnerkaardi kasutajatele mitmeid eeliseid. Näiteks saad broneerida aja täiesti tasuta moenõustamisele või lasta suuremõõtmelised ostud tasuta koju transportida. Viimasel poolel aastal aktiivselt Kaubamaja külastanutele saadame tasuta koju neli korda aastas ilmuva populaarse moe- ja iluajakiri Hooaeg.

10% sünnipäevasoodustus kehtib Sinu sünnipäeval ja sellele eelneval ning järgneval viiel päeval paljudele toodetele Kaubamajas, Selverites, ABC Kinga kauplustes, Nero aksessuaaripoodides ning I.L.U ilupoodides. Loe lisa sünnipäevasoodustuste tingimuste kohta.

Partnerkaart kehtib 3 aastat ja maksab 5 €.

LHV Partner Krediitkaart kehtib 3 aastat ja väljastatakse tasuta.

Partnerprogrammi tingimused

Partnerkaart on Tallinna Kaubamaja AS omand.

Partnerkaardi taotlemisel esitatud isikuandmed, samuti Sinu Partnerkaardiga sooritatud ostude andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumiseks, analüüsimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks, pakkumiste tegemiseks, küsitluste korraldamiseks ja Partnerkaardiga oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks.

Andmete vastutav töötleja on Tallinna Kaubamaja AS, registrikood 10223439, Gonsiori 2, 10143 Tallinn. Andmete volitatud töötlejad on Kaubamaja AS, registrikood 12305124, Gonsiori 2, 10143; Tallinn Selver AS, registrikood 10379733, Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn; AS ABC King, registrikood 10256976, Betooni 14, 11415 Tallinn; OÜ TKM Beauty Eesti, registrikood 11432276, Gonsiori 2, 10143 Tallinn; Kulinaaria OÜ, registrikood 12304610, Taevakivi 7B, 13619 Tallinn (vastutav ja volitatud töötleja koos nimetatud ka äriühingud).

Partnerkaardi väljastamise tingimused

1.1. Partnerkaardi (edaspidi ka kaart) saamiseks saab taotlusi esitada Kaubamaja või Selveri infolauas ning veebis aadressil partnerkaart.ee.

1.2. Igal isikul saab korraga olla üks kehtiv Partnerkaart või LHV Partner Krediitkaart. LHV Partner Krediitkaart on ühtlasi ka Partnerkaardi funktsiooniga, mistõttu ei saa üks isik korraga kasutada näiteks Partnerkaarti ja LHV Partner Krediitkaarti.

1.3. Kaart väljastatakse eraisikule alates 7. eluaastast, kes täidab Partnerkaardi taotluse kohustuslikud väljad. Kaardi taotleja kinnitab taotluses esitatud andmete õigsust.

1.4. Taotlus on õigus jätta rahuldamata, kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata või isikul on juba kehtiv Partnerkaart, Partner Krediitkaart või LHV Partner Krediitkaart.

1.5. Kaardi kättesaamiseks tuleb taotlejal tasuda Kaubamaja või Selveri infolauas kaardi maksumus ja esitada isikut tõendav dokument.

1.6. Taotluse rahuldamisel sisestab infolaua teenindaja taotluses toodud andmed kaitstud infosüsteemi ning väljastab Partnerkaardi taotlejale, keda edaspidi nimetatakse kaardi kasutajaks.

1.7. Partnerkaardi põhikaardile on p.1.1 – 1.5 näidatud tingimustel võimalik vormistada lisakaart põhikaardi kasutaja abikaasal ja/või tema 7- kuni 25-aastastel lastel (25 k.a.). Lisakaardile laienevad kõik Partnerkaardi soodustused. Kui Partnerkaardi kehtivusperioodi jooksul saab Partnerkaardi lisakaarti kasutav laps 26-aastaseks, siis väljastatakse talle soovi korral Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel p.3.1 toodud tingimustel iseseisev 3-aastase kehtivustähtajaga põhikaart.

Partnerkaardi kasutamise tingimused

2.1. Kaart on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.

2.2. Kaart ei ole maksekaart (v.a. LHV Partner Krediitkaart).

2.3. Kaardi kasutaja peab Kaubamajas või teistes äriühingute kauplustes soodustuse saamiseks ja ostuboonuse kogumiseks esitama kassas enne ostu sooritamist kehtiva personaalse kaardi. Tagantjärele ostusummat Partnerkaardi arvestusse ei kanta ja ostuboonust ei arvutata.

2.4. Kaardi kasutaja isikusamasuse kontrollimiseks on teenindajal õigus paluda kaardi esitajalt isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui ilmneb, et kaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart selle esitajalt ära võtta. Samuti on teenindajal õigus keelduda, kui boonuspunkte soovib kasutada teine isik, aga mitte kaardi kasutaja.

2.5. Äriühingud ei ole kohustatud kontrollima kaardi esitaja õigust esitatavat kaarti kasutada, sh õigust kasutada kaardil olevaid boonuspunkte. Teise isiku poolt kaardi kasutamisega kaardi kasutajale tekitatud kahju (näit boonuspunktide kasutamise) eest äriühingud ei vastuta.

2.6. Äriühingud on koostööpartneritega sõlminud lepingud, mis võimaldavad kaardi kasutajal saada määratletud kaupade/ teenuste ostusoodustusi või muid pakkumisi. Äriühingud ei vastuta kaardi kasutaja ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekkimise eest, kui koostööpartner mingil põhjusel keeldub soodustust võimaldamast.

2.7. Kaardi kasutaja peab koostööpartneri juures soodustuse saamiseks esitama kehtiva kaardi enne ostu või teenuse eest tasumist. Koostööpartneritele tasutud summad ei lisandu ostusumma arvestusse ja nende eest ostuboonust ei arvestata.

2.8. Info Partnerkaardiga saadavate soodustuste ja pakkumiste kohta on nähtav Interneti-aadressil partnerkaart.ee

Muud tingimused

3.1. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel väljastatakse järgmine kaart Kaubamaja või Selveri infolauast 3 kuu jooksul, arvates eelmise kaardi kehtivusaja lõppemisest, tasuta. Lõppenud kehtivusajaga kaardi tagastab kaardi kasutaja Kaubamaja või Selveri infolauda kaardi hävitamiseks.

3.2. Partnerkaardi kaotamisest või vargusest on kaardi kasutaja kohustatud koheselt teatama Kaubamaja või Selveri infolauda. Kaardi kadumise või varguse tõttu kolmandate isikute poolt kasutatud boonuspunktid taastamisele ei kuulu.

3.3. Kaotatud, varastatud või rikutud kaardi asendamiseks duplikaadiga tuleb tasuda hinnakirjajärgne kaardi duplikaadi maksumus. Pärast duplikaadi väljastamist ei ole võimalik enam vana kaarti uuesti aktiveerida.

3.4. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel, kaardi kaotamisel või varguse korral kantakse senisele kaardile kogunenud ostuboonus pärast uue kaardi aktiveerimist uuele kaardile. Tallinna Kaubamaja AS ja nimetatud äriühingud ei vastuta kaardi kasutaja ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

3.5. Leitud kaardist teavitatakse kaardi kasutajat telefoni või e-posti teel. Juhul kui kaardi kasutaja pärast teate saamist ühe kuu jooksul kaardile järele ei tule, kaart blokeeritakse/hävitatakse. Pärast seda on võimalik taotleda duplikaati (p 3.3) ning senise kaardiga kogutud punkte saab kasutada uue kaardiga (p 3.4). Juhul kui kaardile järele ei tulda ja uut kaarti ei vormistata, kehtivad kalendriaasta jooksul kogutud punktid kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.

3.6. Tallinna Kaubamaja AS-il on õigus ühepoolselt muuta Partnerprogrammi, sh boonusprogrammi tingimusi ja hinnakirja.

3.7. Partnerprogrammi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu informatsioon seoses Partnerkaardiga on nähtav internetiaadressil partnerkaart.ee. Paberkandjal oleva teksti ja internetiaadressil näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv internetiaadressil nähtav tekst. Kui kaardi kasutaja ei soovi jätkata kaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus esitada avaldus kaardist loobumiseks ning tagastada kaart Kaubamaja või Selveri infolauda kaardi hävitamiseks ja sulgemiseks.

3.8. Äriühingud töötlevad Partnerprogrammis olevaid andmeid kliendikontode haldamise eesmärgil ja vastavalt Eestis kehtivatele seadustele, kaardi kasutajatele suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, küsitluste korraldamiseks ning loosimiste läbiviimiseks. Andmeid võidakse kasutada ka Tallinna Kaubamaja kontserni koostööpartnerite hinnasoodustuste ja toodete pakkumiseks. Partnerprogrammis registreeritakse Partnerkaardiga ja LHV Partner Krediitkaardiga tehtud ja registreeritud ostud, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Kaardi kasutajatele edastatakse infot kampaaniapakkumiste, toodete, teenuste ja allahindluste ning muu kaardiga seotud info või küsitluste kohta taotluses esitatud telefoninumbrite vahendusel, e-maili aadressidele või Eestis asuvatele koduaadressidele.

3.9. Kaardi taotluse esitamisega on kaardi taotleja/kasutaja kinnitanud oma nõusolekut tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud isikuandmete ja tema poolt Partnerkaardiga/LHV Partner Krediitkaardiga sooritatavate ostude andmete) töötlemiseks Tallinna Kaubamaja AS, Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, AS ABC King ja OÜ TKM Beauty Eesti poolt tingimustes toodud eesmärkidel.

3.10. Juhul, kui kaardi kasutaja soovib saada teavet pakkumiste ja kampaaniate kohta, avaldab ta taotluses vastava soovi, andes sellega oma nõusoleku pakkumiste saamiseks. Kaardi kasutajal on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamist otseturundamiseks, teavitades sellest Kaubamaja või Selveri infoletti või tehes seda Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil partnerkaart.ee.

3.11. Juhul, kui kaardi kasutaja väljendab taotluses oma soovi saada äriühingutelt ja/või nende koostööpartneritelt pakkumisi, annab kaardi kasutaja sellega nõusoleku edastada oma nimi, kontaktaadress ja/või telefoninumber postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale. Kaardi kasutajale pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmise eesmärgil on lubatud kaardi kasutaja telefoninumbri (nime näitamata) edastamine telefoniküsitluse teenust osutavatele ettevõtjatele. Kaardi kasutaja ja Tallinna Kaubamaja AS vahelise lepingu täitmiseks vajaliku info saatmiseks kliendile (kaardiga seotud info, teenuse kvaliteedi küsitlused jms) on Tallinna Kaubamaja AS-il õigus edastada kaardi kasutaja nimi ja kontaktaadress postitusettevõtjale. Postitusettevõtjaga, helistamis- ja telefoniküsitluse teenust osutavate ettevõtjatega on äriühingud sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Kaardi kasutaja on kohustatud esimesel võimalusel teatama Kaubamaja või Selveri infolauda oma nime või kontaktandmete muutumisest või muutma ise oma kontaktandmed internetiaadressi partnerkaart.ee Iseteeninduses.

3.12. Kaardi kasutajal on võimalus vaadata oma isikuandmeid või muuta neid Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil partnerkaart.ee. Samuti on võimalik saada infot enda kohta töödeldavate isikuandmete kohta ning isikuandmeid muuta Kaubamaja või Selveri infolauas.

3.13. Partnerkaardi kasutamisest loobumiseks esitab kaardi kasutaja Kaubamaja või Selveri infoletti kirjaliku avalduse. Vastava avalduse esitamisel ning kaardi tagastamisel Kaubamaja või Selveri infolauda blokeeritakse kaart koheselt. Partnerkaardi kasutamisest loobumise avalduse esitamisel loobub kasutaja kontole kogunenud ostuboonusest Tallinna Kaubamaja AS kasuks ning pärast seda ei ole kasutajal enam võimalik ostuboonust kasutada.

3.14. Partnerkaardi kasutajate ja nende isikuandmete turvalisuse tagamise eesmärgil tuleb kaardi taotlejal või kasutajal esitada isikut tõendav dokument Partnerkaardi põhi- või lisakaardi või duplikaadi või enda kohta käivate isikuandmete (sh ostuboonusesumma kontrollimiseks) saamiseks, samuti isikuandmete muutmise või kaardi kasutamisest loobumise avalduste esitamisel.

3.15. Kaardi kaotamise või varastamise, täiendava informatsiooni ja Partnerkaardiga seotud küsimuste korral palume võtta ühendust telefonil 13 444 tööpäevadel kl 9 - 17.

Korduma Kippuvad Küsimused

Kuidas saada Partnerkaarti?
Täida taotlus Tallinna või Tartu Kaubamaja või Selveri infoletis või veebis partnerkaart.ee. Taotlusvormil tuleb täita kõik kohustuslikud väljad. Partnerkaarti väljastatakse vähemalt 7-aastasele eraisikule. Kaardi väljastamisel esita isikut tõendav dokument ja tasu kaardi maksumus. Nimelise kaardi saad infolauast kohe kätte. Veebis taotletud kaardi saad kätte taotlemisel valitud Kaubamaja või Selveri kaupluse infolauast. Partnerkaardi lisakaardi saab vormistada abikaasale ja/või oma 7- kuni 25-aastastele (25 k.a) lastele.

Miks peaksin märkima Partnerkaardi taotlusvormile oma isiklikud andmed?
Sinu isiklikke andmeid palume selleks, et teavitada Sind posti või e-posti kaudu Partnerkaardiga toimuvatest müügikampaaniatest ja sooduspakkumistest ning juurdepääsu tagamiseks Partnerkaardi iseteeninduskeskkonda sisselogimiseks.

Miks peaksin kassas Partnerkaardi esitama?
Iga kord Partnerkaarti kassas registreerides kogud boonuspunkte, millega saad hiljem ostude eest tasuda. Samuti on lisaks püsisoodustustele kauplustes paljud soodushinnad seotud Partnerkaardiga ning püsisoodustuse või soodushinna saamiseks on vajalik kassas esitada Partnerkaart.

Kuidas arvestatakse boonuspunkte?
Esitades Selveri, Kaubamaja, I.L.U. , ABC Kinga, Shu või Nero kassas Partnerkaardi, kogud igalt ostult, mis on suurem kui 1 euro, iga kulutatud euro eest ühe boonuspunkti. Makstes LHV Partner Krediitkaardiga, kogud igalt ostult, mis on suurem kui 1 euro, iga kulutatud euro eest kaks boonuspunkti. Punkte arvestatakse ostu lõppmaksumusest, millest on maha arvestatud kõik soodustused (Partnerkaardi püsisoodustused, sünnipäevasoodustus, eripakkumiste allahindlused jms) ja toodete maksumus, mille eest punkte ei koguta, ning punktidega tasutav osa. Kogutavad punktid on täisarvulised ja neid arvestatakse, ümardades sentidega lõppeva ostusumma allapoole esimese täisarvuni.

Kuidas kogutud ostuboonust kasutada?
Ostude eest punktidega tasumisel võrdub 1 punkt 1 eurosendiga. Punktid laekuvad Sinu Partnerkaardi kontole järgmisel päeval pärast ostu tegemist ja seejärel saad neid hakata kohe kasutama kõikides Tallinna Kaubamaja kontserni kauplustes: Selveris, Kaubamajas, kauplustes I.L.U., ABC King, Nero ja Shu. Punktidega saad ostu eest tasuda nii kogu ostusumma ulatuses kui ka osaliselt, makstes puudu oleva summa juurde sularahas või kaardiga. Selveris on võimalik ostu eest punktidega tasuda tavakassas. SelveExpressi kassas punktidega maksta ei saa.

Kuidas saan teada, kui palju boonuspunkte olen juba kogunud?
Oma punktisaldot, mille ulatuses saad ostude eest tasuda, näed iga ostutšeki lõpus, logides sisse Partnerkaardi iseteeninduskeskkonda partnerkaart.ee või helistades infotelefonil 13 444 tööpäevadel kella 9–17.

Kui boonuspunktid ei ole laekunud Partnerkaardikontole?
Boonuspunktid laekuvad Sinu Partnerkaardi kontole järgmisel päeval pärast ostu tegemist. Boonuspunkti saldo kohta saad infot Kaubamaja või Selveri infoletist, telefonil 13 444 tööpäevadel kella 9–17 või logides sisse iseteeninduskeskkonda ja valides "Minu tehingud".

Milliste toodete eest ei saa tasuda ega koguda boonuspunkte?
Punkte ei kogu ja punktidega ei saa maksta, kui Sa tasud Partnerkaardi, kinkekaardi, pandi, tubaka või tubakatoote eest või stiilipaketi või Ilustuudio või meigiteenuse eest Kaubamajas või teenuse eest I.L.U stuudiotes või kolmanda osapoole teatud teenuse või kauba eest (kõnekaart, tellimiskaart, kuulutus, postmark, bussipilet, lotopilet, Rahva Raamatu E-kioski toode, kohviautomaadi toode Selveris, teatri-, kontserdi jmt pilet ja/või selle pileti teenustasu, heategevustoode, puhkuse- ja reisipakett vms).

Kui kaua boonuspunktid kehtivad?
Teenitud boonuspunkte saad kasutada nende teenimisele järgneva aasta 31. jaanuarini (k.a).

Kas saan kanda oma kogutud punktid teise isiku kaardile?
Partnerprogrammi boonuspunkte ei saa teise isiku kaardile kanda, boonuspunkte ei saa välja võtta rahas, neid saab kasutada ainult ostude eest tasumisel.

Mida teha, kui olen oma kaardi kaotanud?
Partnerkaardi kaotamisest või vargusest teata kohe Kaubamaja või Selveri infolauda või telefonil 13 444 tööpäevadel kella 9–17. Kaotatud kaardile kogutud boonuspunktid kantakse Sinu uuele kaardile pärast uue kaardi aktiveerimist. Kaardi vahetuse eest tuleb tasuda 2 €.

Mida teha, kui Partnerkaart ei tööta kassas korralikult?
Kui Sinu Partnerkaart on kahjustatud ja kassas loetamatu, saad vahetada oma kaardi uue vastu Kaubamaja või Selveri infoletis. Kahjustatud kaardile kogutud boonuspunktid kantakse Sinu uuele kaardile pärast uue kaardi aktiveerimist.

Kuidas saan siseneda Partnerkaardi iseteeninduskeskkonda?
Partnerkaardi iseteenindusse saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu.

Milliseid toiminguid saan Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas teha?
Partnerkaardi iseteeninduses saad kontrollida ja muuta oma kontaktandmeid, näha oma boonuspunktide jääki ning sulle kehtivaid personaalseid sooduspakkumisi. Iseteenindusse sisenemiseks peab olema kaardi kasutajal kehtiv Partnerkaart või LHV Partner Krediitkaart ja kaardi taotlemisel täidetud isikuandmetes isikukoodi väli.

Kuidas leian Partnerprogrammi kohta infot?
Uusimate täienduste ja muudatustega tingimused leiad Partnerkaardi veebilehelt. Samuti leiad sealt alati värske info kõigi Partnerkaardi soodustuste, eripakkumiste, koostööpartnerite ja kampaaniate kohta.

Kaua kehtib Swedbank Partner Krediitkaart?
Swedbank Partner Krediitkaardi kasutamine Tallinna Kaubamaja kontserni jaekauplustes lõpeb krediitkaardi kehtivuse läbisaamisel või hiljemalt 31.12.2012. Kasutatud limiit tuleb tagasi maksta hiljemalt 31.12.2012. Soovi korral saad endale vormistada tavapärase Partnerkaardi või LHV Partner Krediitkaardi kuhu kantakse üle ka kogunenud ostuboonus. Ümbervormistamine on Swedbank Partner Krediitkaardi omanikule tasuta ning seda saab teha kõikides Selveri ja Kaubamaja infolettides. Partner Krediitkaardi limiidiga seotud küsimustes saab pöörduda Swedbanki klienditoe poole telefonil 6 310 310 või e-posti aadressil partnerkrediitkaart@swedbank.ee.

Milliseid toiminguid saan Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas teha?
Partnerkaardi iseteeninduses saad kontrollida ja muuta oma kontaktandmeid, näha oma boonuspunktide jääki ning sulle kehtivaid personaalseid sooduspakkumisi. Iseteenindusse sisenemiseks peab olema kaardi kasutajal kehtiv Partnerkaart või LHV Partner Krediitkaart ja kaardi taotlemisel täidetud isikuandmetes isikukoodi väli.

Kuidas leian Partnerprogrammi kohta infot?
Uusimate täienduste ja muudatustega tingimused leiad Partnerkaardi veebilehelt. Samuti leiad sealt alati värske info kõigi Partnerkaardi soodustuste, eripakkumiste, koostööpartnerite ja kampaaniate kohta.

Kaua kehtib Swedbank Partner Krediitkaart?
Swedbank Partner Krediitkaardi kasutamine Tallinna Kaubamaja kontserni jaekauplustes lõpeb krediitkaardi kehtivuse läbisaamisel või hiljemalt 31.12.2012. Kasutatud limiit tuleb tagasi maksta hiljemalt 31.12.2012. Soovi korral saad endale vormistada tavapärase Partnerkaardi või LHV Partner Krediitkaardi kuhu kantakse üle ka kogunenud ostuboonus. Ümbervormistamine on Swedbank Partner Krediitkaardi omanikule tasuta ning seda saab teha kõikides Selveri ja Kaubamaja infolettides. Partner Krediitkaardi limiidiga seotud küsimustes saab pöörduda Swedbanki klienditoe poole telefonil 6 310 310 või e-posti aadressil partnerkrediitkaart@swedbank.ee.

Muud soodustused

Angroo Ehitus
Kõik kaubad Partnerkaardiga -10%

Autoekspert
Teenused ja tooted Partnerkaardiga -5%

Daily Special Buffee Viru Keskuses
Soodustus Partnerkaardiga -10%

Eagle Vision
Kõik kaubad ja teenused Partnerkaardiga -5%

Hertz Autorent
Riikidepõhised hinnad Partnerkaardiga -15% üle maailma. Kehtib, kui tellimus on tehtud Eestis turismifirmast või Eesti Hertzist.

Hotell Barclay
Soodustus Partnerkaardiga majutuse letihinnast -5%

Hotell Karupesa
Majutus Partnerkaardiga -10%

Mademoiselle kohvikud
Partnerkaardiga -10%

Meriton Aasia restoran Wok & Grill
Partnerkaardiga -10% (Soodustus ei kehti grupitoitlustustele ja erimenüüdele).

Meriton Old Town Garden Hotelli Eesti Söögituba
Partnerkaardiga -10%

Meriton Wellness Spaa
Kõik teenused Partnerkaardiga -10%

Pro Optika
Partnerkaardiga normaalhinnaga toodetelt -10%

Pühajärve Puhkekodu
Soodustus Partnerkaardiga majutuse letihinnast -5%

eisibüroo Baltic Tours
Allahindlus Partnerkaardiga 50% kõikidest Baltic Toursi teenustasudest; allahindlus 100% kõikidest Baltic Toursi teenustasudest, kui ostusumma ületab 380€ või kui müüakse Eesti reisikorraldajate viimase hetke pakkumisi; allahindlus 100% kõikidest Eesti siseturismi teenustasudest (v.a. bussipiletite broneerimine ja autorendi tellimised); puhkusepaketid -2% (v.a. allahinnatud paketid); reisikindlustus -5%; hotellid, kellega Baltic Toursil on vastav kokkulepe – 5 kuni -20% letihindadest.

Restoran Balthasar
Partnerkaardiga restoranis Balthasar 10% allahindlust à la carte menüüs toodud hindadest.

Roosta Puhkeküla
Majutus ja saun Partnerkaardiga -10%

Sky Travel reisibüroo
Partnerkaardiga 7% allahindlust kõikidele Sky Traveli poolt organiseeritud normaalhinnaga reisidele (Türgi, Horvaatia, Montenegro, eksootika reisid) tingimusel, et reis ostetakse Sky Traveli müügikontorist, lepingutasuta Liisi reisilaenu vormistamine (normaalhind 12€), teenustasuta hotellibroneeringute vormistamine, teenustasuta lennupiletite ja laevapiletite vormistamine, teenustasuta viisa vormistamine ja 10% allahindlust kindlustuslepingu sõlmimisel.

Stanford Music
Muusikariistad ja helitehnika Partnerkaardiga -5%

Tallink Takso
Taksoteenused Partnerkaardiga -10%

Värvilised Autopesulad
Kõik teenused Partnerkaardiga -10%

Wris reisibüroo
Soodustus Partnerkaardiga -5% enamike reisikorraldajate pakkumiste kataloogihindadest ja Wris omapakettidelt.

Ku:lsa:l (Roseni Waba Aja Vabrik, Mere pst.6)
Bowling ja piljard Partnerkaardiga -10%

Pärnu teater Endla
Soodustus Partnerkaardiga etendustele kuni 2 pileti ostmisel -10%, teatrisõbra kaart -15% (soodustus kehtib teatri kassast pileteid ostes)

Rahvusooper Estonia
Soodustus Partnerkaardiga etendustele kuni 2 pilet ostmisel -10% (v.a. eriprojektid). Soodustus kehtib Estonia kassas, Piletimaailma ja Piletilevi müügikohtades ning internetis piletimaailm.com, piletilevi.ee. Etendusele tulles võta Partnerkaart kindlasti kaasa!

Rakvere teater
Soodustus Partnerkaardiga kuni 2 pileti ostmisel -10% (Soodustus ei kehti laste etendustele ning eriprojektidele)

Roosta Puhkeküla meelelahutus
Bowling, piljard, tenniseväljaku kasutus jt. teenused (v.a. toitlustus) Partnerkaardiga -10%

Alexela Oil tanklad
Soodustus Partnerkaardiga kütuseliitrilt 0,6 senti, LHV Partner Krediitkaardiga makstes kütuseliitrilt 1 sent .

Favora tanklad
Partnerkaardiga ja LHV Partner Krediitkaardiga makstes soodustus kütuseliitrilt 2,6 senti ja 3% soodustust autokaupadelt ning alkoholilt. Favora automaatjaamades Kosel ja Rõuges soodustus kütuseliitrilt 1 sent.

Olerex tanklad
Soodustus Partnerkaardiga igalt kütuseliitrilt 1 sent, LHV Partner Krediitkaardiga makstes kütuseliitrilt 1 sent lisaks.

Uuendatud: 29.04.2013