Kriisis.ee - Allahindluste portaal

Täna: 15.06.2024

 

Säästumarket:

Sinu Rimi

Miks Rimi kliendikaart ?
KKK
Reeglid
Sinu sünnipäev

Miks Rimi kliendikaart ?

Parimad pakkumised Sinu Rimi kaardiga.

Iga rord 1% ostusummast Sinu Rimi kaardile rahana tagasi

Kuni 99% ostusummast saab tasuda kasutades kogunenud Sinu Rimi raha

KKK

Kui palju maksab Rimi kliendikaart?

Rimi kliendikaarti saab vormistada kõikides Rimi kauplustes ja see maksab 1 euro.

Kuidas Rimi kaarti saada?

Kliendikaardi taotlusvormi võib klient saada igast Rimi kauplusest. Taotlusvormil tuleb täita kõik kohustuslikud väljad. Klient peab täitma oma taotlusvormi enne kassasse minekut. Sinu Rimi programmi liikmeks võib saada igaüks, kes on vähemalt 16 aasta vanune. Kui kassapidaja ei ole kliendi vanuses kindel, võib ta küsida kliendilt isikut tõendavat dokumenti. Üks kaart väljastatakse ainult ühele isikule.

Miks peaksin märkima kliendikaardi taotlusvormile oma isiklikud andmed?

Sinu isiklikke andmeid palume selleks, et saaksime anda sulle vajalikku ja kasulikku infot ning teavitada sind Rimi kauplustes toimuvatest müügikampaaniatest, saata sulle koju infolehte ja tagada juurdepääs Rimi kliendiprogrammi veebisüsteemi sisselogimiseks. Kui soovid lisateavitust Rimilt mitte saada, anna sellest teada ja me ei saada sulle edaspidi teateid.

Mida teha, kui olen oma kaardi kaotanud?

Kui oled oma kaardi kaotanud, teata sellest Rimi personalile ja/või helista klienditeenindustelefonil 6056333 ja/või saada teade e-postiga aadressil info.ee@rimibaltic.com ning palu kaart blokeerida. Seejärel tuleb sul täita uus kaarditaotlus (märkides ära „Kaardi vahetamine”) ja esitada see Rimi mis tahes kauplusse. Kui sul oli eelmisele kaardile kogutud Sinu Rimi raha, kantakse see sinu uuele kaardile pärast seda, kui kaardivahetuse andmed on andmebaasi sisestatud. Kaardivahetuse eest tuleb tasuda 1 euro.

Mida teha, kui mu kaart ei tööta kassas korralikult?

On väga oluline välja selgitada, miks kaart korralikult ei tööta, nt kas kaart on katki või kahjustatud, loetamatu vms. Kui sinu kaart on kahjustatud ja kassas loetamatu, saad vahetada oma kaardi uue vastu igas Rimi kaupluses. Selleks tuleb uuesti täita kliendikaardi taotlusvorm ja märkida sellele „Kaardi vahetamine”. Kui sul oli eelmisele kaardile kogutud Sinu Rimi raha, kantakse see sinu uuele kaardile pärast seda, kui kaardivahetuse andmed on andmebaasi sisestatud.

Milliseid eeliseid Sinu Rimi kaart mulle annab?

Igal kampaaniaperioodil tehakse Sinu Rimi kaardi omanikele uusi sooduspakkumisi.

Igal ostukorral kantakse 1% ostusummast Sinu Rimi raha kujul kaardile tagasi.

Kogutud Sinu Rimi raha saad kasutada ostude eest tasumiseks ostusummast kuni 99% ulatuses.

Kui kaua Sinu Rimi raha kehtib?

Kogutud Sinu Rimi raha kehtib üks aasta alates selle kaardile kandmise hetkest. Kõige esimeses järjekorras kasutatakse ära kõige varem kogutud Sinu Rimi raha.

Kuidas saan teada, kui palju Sinu Rimi raha olen juba kogunud?

Sinu Rimi raha jääki näed ostutšekil iga kord, kui kaarti kasutad. Teine võimalus kontojäägi vaatamiseks on logida sisse Rimi kliendiprogrammi süsteemi aadressil sinurimi.ee

Kas saan kanda oma kogutud Sinu Rimi raha ka mõnele teisele kaardile?

Kahjuks ei saa Sinu Rimi raha ühelegi teisele kaardile kanda. Ainus võimalus lasta teistel sinu kogutud Sinu Rimi raha kasutada, on ühendada see Rimi grupikontoga ning koguda ja kasutada Sinu Rimi raha koos grupikonto teiste liikmetega. Selle kohta leiate lähemat teavet punktist „Mis on Rimi grupikonto ja kuidas sellega liituda?”.

Millal saan siseneda Rimi kliendiprogrammi veebisüsteemi?

Rimi kliendiprogrammi veebisüsteemi saad sisse logida pärast seda, kui sinu andmed (kliendikaardi taotlusvormilt) on andmebaasi sisestatud. Andmete sisestamine võib võtta 3-4 nädalat alates kaardi saamisest. Selleks, et kontrollida, kas sinu andmed on juba andmebaasis, võid helistada klienditoe numbril 6056333.

Kuidas saan siseneda Rimi kliendiprogrammi veebisüsteemi?

Veebilehel sinurimi.ee sisesta oma kaardi number ja e-postiaadress või mobiiltelefoni number, mis peaksid vastama kliendikaardi taotlusvormil esitatutele. Kui nõutud andmed on sisestatud, saad enda poolt valitud viisil – kas e-posti või mobiiltelefoni teel – kohe ajutise parooli. Kui oled ajutise parooli kätte saanud, sisene uuesti eespool mainitud veebilehele ning sisesta oma kaardi number ja ajutine parool.

Milliseid toiminguid saan Rimi kliendiprogrammi veebisüsteemis teha?

Kui olete süsteemi sisse loginud, saate teha järgmisi toiminguid:
• muuta oma isiklikke andmeid (v.a oma nime, sünniaastat ja sugu), kontaktandmeid, elukohta, huvialasid jne;
• vaadata oma Sinu Rimi raha jääki;
• vaadata ostude ajalugu;
• liituda Rimi kodukontoga, kus: võib olla kuni 5 (viis) liiget; kõik grupi liikmed saavad ühiselt koguda ja kasutada Sinu Rimi raha; grupist lahkumise korral jagatakse kogunenud Sinu Rimi raha proportsionaalselt kõikide liikmete vahel;
• tutvuda Rimi kliendiprogrammi reeglitega;
• esitada küsimusi ja leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele;
• saada Rimi lojaalsetele klientidele mõeldud uusimaid teateid.

Mis on Rimi grupikonto ja kuidas sellega liituda?

Rimi grupikonto on grupp kliendiprogrammis osalejaid, kes saavad ühiselt koguda ja kasutada Sinu Rimi raha.

Kõik Rimi kliendid, kellel on Sinu Rimi kaart ja kes kasutavad Rimi kliendiprogrammi süsteemi veebilehel sinurimi.ee, võivad moodustada Rimi grupikonto.

Kõik kaardiomanikud peavad andma vastastikuse nõusoleku oma soovi kohta moodustada Rimi grupikonto. Isik, kes soovib lisada teist isikut Rimi grupikonto liikmeks, saadab sellele isikule kutse, sisestades oma kaardi numbri. Kutse saatnud isikust saab Rimi grupikonto administraator.

Administraator saab:
• kinnitada gruppi uusi liikmeid;
• kustutada grupist teisi liikmeid;
• saata grupp laiali;
• algatada uute liikmete lisamise, st administraator sisestab kaardi numbri ja kutsutav liige sisestab samuti administraatori kaardi numbri. Mainitud protseduuri tuleb järgida, sest kui tavaliige algatab liitumise, sisestades administraatori kaardi numbri esimesena, kuvatakse veateade.

Juhul, kui administraator otsustab grupist lahkuda, peab ta kõigepealt kustutama grupist teised liikmed ja selle hetkeni kogutud Sinu Rimi raha jagatakse proportsionaalselt.

Grupis ei või olla rohkem kui 5 (viis) liiget.

Grupist lahkumise korral jagatakse selle hetkeni kogutud Sinu Rimi raha proportsionaalselt kõikide liikmete vahel.

Rimi grupikonto liikmed saavad vaadata:
• kui palju liikmeid on grupis;
• kui palju Sinu Rimi raha nad on ühiselt kogunud ja kasutanud;
• Sinu Rimi raha jääki;
• oma ostude ajalugu ja teiste liikmete ostude ajalugu alates nende Rimi grupikontoga liitumisest kuni lahkumiseni.

Kust leian Rimi kliendiprogrammi tingimused?

Uusimate täienduste ja muudatustega tingimused leiate Rimi veebilehelt www.sinurimi.ee

Kus saan veel esitada küsimusi, kui ei leidnud vastust korduma kippuvate küsimuste alt?

Lisateavet on võimalik saada helistades klienditoe numbril 6056333 või e-kirja teel: info.ee@rimibaltic.com.

Reeglid
I OSA

Kasutatud mõisted

1. Rimi kliendiprogrammi reeglites, välja arvatud juhtudel, kui neis on selgesti näidatud või kontekstist selgub muu, kasutatakse käeolevas reeglite punktis määratletud mõisteid:
1.1. Rimi - Rimi Eesti Food AS
1.2. Programm - Rimi Eestis teostatav kliendiprogramm.
1.3. Kaart - programmis osalejale antakse Rimi kliendikaart.
1.4. Rimi kliendiprogrammi süsteem - Rimi klientide internetilehekülg, aadressil sinurimi.ee, mis on määratud programmis osalejatele.
1.5. Sinu Rimi raha - see on 1% ostule kulutatud rahast, mis pärast igakordset ostu Rimi kauplustes ja Sinu Rimi kaardi kasutamist, tuleb tagasi Sinu Rimi kaardile Sinu Rimi rahas.
1.6. Rimi isikute grupp - Programmis osalejate grupp, kes võivad ühiselt koguda ja kasutada Sinu Rimi raha.
2. Reeglites määratlemata mõisted selgitatakse vastavatest õigusnormidest juhindudes.

II OSA

Üldsätted

3. Programm ja edaspidi näidatud tingimused kehtivad kõikides Eestis asuvates Rimi kauplustes alates 2. märtsist 2011.
4. Programmiga liitumisel annab osaleja nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks programmi reeglites toodud ulatuses ja tingimustel.
5. Rimi kasutab osaleja isikuandmeid vaid Programmi läbiviimise ja otseturunduse eesmärgil. Isikuandmetena vaadeldakse programmi raames nii liitumise ankeedil kliendi poolt esitatud andmeid kui kaupluses ostude sooritamisel tekkivaid andmeid.
6. Rimi kohustub isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse nõuetest ning mitte avaldama Programmis osalejate isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, kes pole otseselt seotud Rimi poolt pakutavate teenustega.
7. Rimi jätab endale õiguse muuta Programmi reegleid (välja arvatud isikuandmete töötlemist puudutavad sätted) ja/või tühistada Programm, teatades sellest Rimi kliendiprogrammi süsteemis ja/või Rimi kauplustes mitte hiljem kui 10 (kümme) päeva ette. Programmi tühistamisel võimaldatakse osalejatel enne tühistamist kogutud Sinu Rimi raha kasutada ära kaupade eest tasumisel.

III OSA

Kaartide väljastamine ja ühinemine Rimi kliendiprogrammi süsteemiga

8. Programmis osalejaks võib saada vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kes on täielikult ja õigesti täitnud ankeedi Rimi kliendiprogrammi Kaardi saamiseks ning on selle üle andnud Rimi kaupluse personalile. Kaart aktiveeritakse ja väljastatakse kliendile otsekohe. Kui kliendi andmed on viidud andmebaasi, võib programmis osaleja ühineda Rimi kliendiprogrammi süsteemiga sinurimi.ee. Andmete sisestamine kliendiprogrammibaasi võib aega võtta kuni 4 nädalat alates kaardi vormistamisest.
9. Ühekordne Kaardi väljastamise tasu on 1 euro. Seda võidakse Rimi initsiatiivil muuta, teatades sellest 10 (kümme ) päeva enne tasumäära muutmist Rimi kliendiprogrammi süsteemis ja/või Rimi kauplustes.
10. Kaart väljastatakse ainult füüsilisele isikule, juriidilistele isikutele kaarti ei väljastata. Juhul kui mingil põhjusel on kaart väljastatud juriidilisele isikule, on Rimil õigus kaart sulgeda. Ühele füüsilisele isikule väljastatakse ainult üks kaart ja see on isiklik ning seda võib kasutada ainult Kaardi omanik. Rimi personalil on õigus paluda osalejal esitada isiku tuvastamiseks isikut tõendav dokument.
11 Osalejal on õigus kutsuda Rimi isikute gruppi teisi Kaartide omanikke. Võtnud vastu ettepaneku saada Rimi isikute grupi liikmeks, on Kaartide omanikel õigus Rimi kliendiprogrammi süsteemis kirjeldatud korra kohaselt kasutada ühiselt Programmi pakutud võimalusi (ühiselt koguda ja kulutada Kaartidele kogunenud Sinu Rimi raha, kasutada muid, Rimi kliendiprogrammi süsteemis näidatud Programmi võimalusi).
12. Rimi isikute grupi liikmete arv ei tohi olla suurem kui 5 (viis) isikut. Isik võib osaleda ainult ühes Rimi isikute grupis.
13. Kaardi kaotanud, on kaardi omanik kohustatud ise:
a) kaotatud Kaardist teatama esimesel võimalusel Rimi kaupluse personalile ja/või telefonil +372 6056333 ja/või e-posti teel info.ee@rimibaltic.com
b) täitma uue ankeedi uue Rimi kliendikaardi saamiseks ning esitama selle Rimi kaupluse personalile.
13.1. Saanud teate Kaardi kaotamisest, blokeeritakse kaotatud Kaart teate saamise päeval. Kui teate saamise päev pole tööpäev, blokeeritakse Kaart järgmisel tööpäeval. Uus Kaart uue registreerimisnumbriga väljastatakse kliendile. Uue kaardi väljastamine maksab 1 euro.
13.2. Kogutud Sinu Rimi raha kantakse kaotatud Kaardilt uuele Kaardile kohe, kui uue Kaardi taotlemisel täidetud ankeedi isikuandmed on sisestatud klientide andmebaasi (võib võtta aega kuni 1 kuu). Kui vanale kaardile kogunenud Rimi raha on kantud üle uuele kaardile, siis peale seda ei ole võimalik enam vana kaarti aktiveerida (uuesti kasutusele võtta).
13.3. Juhul kui kaardi omanik ei ole teavitanud Rimi oma kaardi kadumisest ning kaotatud kaardilt on kolmandate isikute poolt kasutatud Sinu Rimi raha, lasub vastutus kaardi omanikul.

IV OSA

Sinu Rimi raha kogumise ja Kaardiga arveldamise reeglid

14. Ostes Rimi kauplustes, kogub Programmis osaleja oma Kaardi arvele Sinu Rimi raha 1 (ühe) protsendi ulatuses ostusummast, mis laekub Kaardile Sinu Rimi rahana.* Kaarti saab kasutada ka Läti ja Leedu Rimides, samuti koguneb nendes riikides tehtud ostudelt Sinu Rimi raha, kuid kasutada saab kogutud raha vaid selles riigis, kus kaart on välja antud. Kogutud Sinu Rimi raha hulka võib Programmis osaleja kontrollida ostukviitungilt või Rimi kliendiprogrammi süsteemis.
15. Sinu Rimi raha hakatakse Kaardile koguma ainult sel juhul, kui Kaardiomanik ostab kaupu vähemalt summas 0,50 eurot.
16. Ühe Sinu Rimi raha väärtus on võrdne 1 (ühe) 1 euroga.
17. Kaarti võib kasutada kui maksevahendit - kogutud Sinu Rimi rahaga on Programmis osalejal õigus tasuda kuni 99% tulevasest ostusummast.
18. Sinu Rimi raha kogutakse Kaardile ainult siis, kui ostja on esitanud Kaardi Rimi kaupluse personalile (kassapidajale) enne kaupade eest tasumist.
19. Maksta Sinu Rimi rahaga võib Programmis osaleja ainult siis, kui ta on teatanud sellest ja esitanud Kaardi Rimi kaupluse personalile (kassapidajale) enne kaupade eest tasumist.
20. Rimi jätab endale õiguse teatud kaupadele kehtestada teistsugune allahindluse protsent ja /või allahindlust mitte teostada, olles sellest eelnevalt teavitanud Rimi kliendiprogrammi süsteemis ja/või Rimi kauplustes.
21. Sinu Rimi raha ei laeku ja sellega ei saa tasuda Rimi poolt vahendatavate kaupade ja teenuste eest (kinkekaardid, loteriipiletid ja väljamakstav loteriivõit, ostetav ja tagasiostetav taara, Piletimaailma ja muud piletid, mobiiltelefonide ettemakstud kõnekaardid, kirjamargid, Estraveli vautšerid, kleebiste kampaaniates kasutatavad tooted jne).
22. Kui teised liikmed võtavad vastu Rimi kliendiprogrammis osaleja ettepaneku ühineda Programmiga ja saada Rimi grupi liikmeks, ühendatakse Sinu Rimi rahad ja neid võivad ühiselt kasutada kõik grupi liikmed. Rimi isikute grupi lagunemisel jagatakse kõik Sinu Rimi kogutud raha grupi liikmete vahel võrdselt.
23. Juhul kui tagastatakse kaup, mille ostmisel oli kasutatud Sinu Rimi Kaarti, tagastatakse Programmis osalejale kauba väärtus sularahas. Ostu puhul, kui oli ostetud tagastatav kaup, jääb ostukviitungi summast saadud Sinu Rimi raha Kaardi omanikule, kasutatud Sinu Rimi raha aga ei tagastata.
* Näiteks: kui ostusumma oli 153,35 eurot, laekub Kaardi omanikule 1 (üks) protsent ostusummast, st 1,53 Sinu Rimi raha.
24. Kaardile kogutud Sinu Rimi raha kehtivusaeg on 1 (üks ) aasta. Varem kogutud Sinu Rimi raha kasutatakse esmajärjekorras.

V OSA

Lõppsätted

25. Programmis osaleja on kohustatud hoidma Kaarti kõrge temperatuuri, elektromagnetilise mõju ning mehhaaniliste vigastuste eest. Samuti kaitsma ja mitte hoidma koos mobiiltelefoni, võtmete, välgumihkliga jne.
26. Kui Programmis osaleja isiklikud andmed on muutunud, tuleb sellest tingimata teatada Rimi kaupluse personalile ja/või telefonil +372 6056333 ja /või e-posti teel aadressile info.ee@rimibaltic.com. Kaardiomanikud võivad isiklike andmete muutumise puhul neid ise muuta ka Rimi kliendiprogrammi süsteemis www.sinurimi.ee. Klient ei saa nimetatud programmis ise muuta oma nime, perekonnanime ja sünniaastat.
27. Programmis osalemist võidakse katkestada programmis osaleja ja/või Rimi initsiatiivil kui:
27.1. Programmis osaleja esitab kirjaliku avalduse seadusega ettenähtud korras;
27.2. Programmis osaleja on seadusega ettenähtud korras esitanud keeldumise oma isiklike andmete töötlemiseks;
27.3. Rimi initsiatiivil, mitte hiljem kui 10 (kümme) päeva enne Programmi katkestamist Rimi kliendiprogrammi süsteemis ja/või Rimi kauplustes.
28. Katkestanud Programmis osalemise, blokeeritakse osaleja Kaart automaatselt. Blokeeritud Kaart tuleb tagastada Rimi kaupluse personalile.

Sinu sünnipäev

Viis päeva enne ja viis päeva pärast Sinu sünnipäeva kehtib 10% soodustus kõikidele jookidele, kringlitele, tortidele ja kookidele. Samuti kehtib soodustus Rimi Kokkade valmistoitudele (v.a pirukad ja saiakesed), millised leiad kauplustes vastava märgistusega.

Tingimused:

Soodustus kehtib vaid kliendikaardi omanikele.

Soodustus hakkab kehtima alates sellest, kui Sinu isiklikud andmed on Rimi kliendikaardi süsteemis (andmete sisestamine võib võtta aega kuni 1 kuu alates kaardi vormistamisest).

Kui kliendikaardi taotlusvormil on andmed ebakorrektsed (loetamatud) või kohustuslikud väljad on täitmata, siis ei kehti soodustus enne, kui andmed on korrigeeritud.

Palun veendu, et Sinu poolt esitatud sünnikuupäev on õige (kontrollida saab helistades 6056333 või personaalselt kontolt).

Uuendatud: 29.04.2013